Траян Траянов е новият изпълнителен директор на “Заедно в час”

Евгения Пеева-Кирова поема поста председател на Управителния съвет на организацията

Траян Траянов

Траян Траянов става изпълнителен директор на фондация “Заедно в час”. Той поема позицията от Евгения Пеева-Кирова, която ще заеме мястото на председател на Управителния съвет на фондацията от Цветан Лъжански

Промяната в лидерския екип на “Заедно в час” беше официално обявена на специално събитие на 18 септември 2019 г. в присъствието на учители и възпитаници на програмата на организацията, партньори от бизнеса, гражданския и публичния сектор.

Tраян е част от екипа на организацията още от нейното създаване през 2010 година. В новата роля той ще отговаря за цялостното стратегическо развитие и устойчивост на “Заедно в час”. До момента като програмен директор Траян Траянов отговаряше за управлението на екипите по привличането, подбора и обучението на учителите в програмата, развитието на общността от възпитаници, както и цялостния мониторинг и оценка на въздействието на програмата. 

“Продължаваме да работим за това да покажем на колкото се може повече български деца колко много всъщност зависи от тях. Да ги научим да си поставят амбициозни цели и да ги постигат. Работим за това като привличаме, обучаваме, подкрепяме и свързваме в общност нови и опитни учители, които са жадни за промяна и са готови да работят за нея. Продължаваме да насочваме вниманието на цялото ни общество към факта, че твърде много български деца се раждат и отрастват в бедност и в среда, която не ги стимулира и подкрепя. Вярваме, че това е решим проблем, но трябва много, много работа. Активно ще продължим да работим в партньорство с всички, които споделят нашето дълбоко убеждение, че българските деца заслужават повече. Проблемът, който искаме да решим, не е по силите на една единствена институция или организация. Нужно е колективно усилие”, сподели Траян в своята реч по време на събитието на 18 септември.

Евгения Пеева.Кирова

“Траян носи в себе си комбинация от редки качества, които не просто всеки екип или организация, а всяка общност с дългосрочна и предизвикателна мисия като нашата се стреми да въплъщава на първо място чрез своя лидер. Безрезервно отдаден, верен и лоялен на нашата мисия и общност, човек, на когото можеш да разчиташ да стъпи в огъня заедно с теб, постоянно учещ се, предприемач изследовател”, коментира Евгения Пеева-Кирова.

Траян и Евгения се връщат в България, за да станат част от екипа на “Заедно в час” при създаването на организацията през 2010 г. Евгения е поканена да стане основател и първи изпълнителен директор от фондация “Америка за България”, а Траян е един от първите хора в екипа. И двамата са завършили социални науки в Харвардския университет и имат предишен трудов опит в големи международни консултантски компании. Траян има също магистратура по социология от университета в Кеймбридж, а Евгения по образователен мениджмънт от Пловдивския университет. И двамата са възпитаници на Американския колеж. 

 

 

За “Заедно в час”:

“Заедно в час” работи за това всяко дете в България да получи достъп до качествено образование – независимо къде живее, в кое училище учи и какви са финансовите възможности на семейството му. Организацията е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация “Америка за България”. Мисията на “Заедно в час” е да открива, обучава и развива уменията на способни и мотивирани професионалисти от различни сфери, които имат желание да работят за подобряване на образованието в страната. Те стават учители за период от две години в български училища, в които учениците показват по-ниски резултати от средните за страната. След това те продължат да допринасят активно за по-качествено образование в България през работа в различни професионални сфери.

През учебната 2019/2020 над 100 учители от програмата на “Заедно в час” преподават в 55 училища в 11 региона на страната. До момента през програмата на “Заедно в час” са преминали 308 души. Близо 80% от възпитаниците на организацията остават професионално ангажирани в сферата на образованието чрез работа в училище, развиване на социално-предприемачески идеи, работа в граждански и застъпнически организации и др.

“Заедно в час” изгражда силна общност от настоящи учители, възпитаници и ключови партньори от всички сектори, за да подпомогне наистина и дългосрочно достъпа до качествено образование на всяко българско дете.

Организацията е част от глобалната мрежа за равен достъп до качествено образование Teach For All.


Прочетете речта на Траян Траянов по време на откриването на Конференция Образование 2017.

 

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"
Абонирай се за бюлетин

Най-важното от нас директно в твоята поща

Можеш да се отпишеш по всяко време.