ТСА е новият партньор в проекта за разработване на учебни материали за многоезични ученици

Трите организации партньори в проекта

Тръстът за социална алтернатива (ТСА) се присъединява като трети партньор в проекта “Разбираш ли езика на училището”, който цели да улесни усвояването на българския език, като създаде и разпространи адекватни учебни материали за обучение по за учениците с различен майчин език. 

Проектът се осъществява от фондация “Заедно в час” в партньорство със сдружение EducArt от началото на 2020 г. Тръстът за социална алтернатива ще подкрепи проекта с финансов грант, експертиза и подкрепа при разпространението на ресурсите.

“Ние от ТСА се присъединяваме към инициативата, тъй като тя е в пълен синхрон с ценностите и мисията на фондацията. Ние съзнаваме, че знанията, опитът и ресурсите в тази област са ограничени, което изисква още по-широко сътрудничество и партньорство. Вярваме, че това ще доведе допринесе за по-големи и иновативни подходи и постижения в сравнение с индивидуалната дейност на една организация. Това сътрудничество ще легитимира значимостта на въпроса и пред държавните власти, което от своя страна ще даде база за обществен дебат как да бъдат подобрени политиките в тази сфера.”, споделя Огнян Исаев, директор “Образователни възможности и постижения” в ТСА. 

ЗА МНОГОЕЗИЧНИТЕ ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ

Близо 20% от децата, които започват училище в България, говорят на различен майчин език от българския. Невладеенето на български език е сред най-честите причини тези деца да изостават от своите връстници. Те изпитват затруднения с усвояването на учебния материал и нови знания, чувстват се неразбрани и неуспешни. Това ги определя в много по-голяма степен като деца в риск от отпадане от образователната система. 

“В България не е разработена достатъчно добра методика за преподаване на български език като втори, което затруднява учителите в подготовката на тези ученици. Липсват и конкретни материали за езикова подкрепа, съобразени със спецификите на усвояване на българския език като втори, а това затруднява значително учителите и самите ученици. Радваме се, че към проекта се присъединява още една организация със сериозен опит и експертиза в работата с уязвими общности и вярваме, че заедно ще можем да допринесем това повече ученици да разбират езика на училището и да реализират своя потенциал.”, допълва Ивелина Пашова, координатор на проекта от страна на “Заедно в час”

УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ И КАКВО ПРЕДСТОИ

До момента експертите от EducArt и “Заедно в час” вече са завършили диагностичните езикови инструменти за ученици от 2 до 12 клас и тяхната апробация в истински класни стаи. Създадени са още специализиран буквар за ученици и съпътстваща книга за учители, както и наръчник за интегрирана езикова подкрепа. Тези материали в момента се финализират след тестване в истински класни стаи и работа с учители и логопеди. От есента ще започне разпространението на материалите, което ще се случи на сайта prepodavame.bg. В момента на сайта вече могат да се намерят полезни и приложими материали по темата в специална секция. През следващата година предстои подготовката на допълнителни материали за езиково подкрепящия учител по математика и по български език и литература в начална степен. 

Всички налични материали по проекта ще бъдат безплани за учениците и учителите.

ПОДКРЕПЕТЕ ПРОЕКТА

Проектът се финансира и с публична дарителска кампания и приноса на много индивидуални дарители от цял свят.

Подкрепете кампанията и вие тук.

В първата дарителска кампания за проекта през 2019 се включиха повече от 200 души от цял свят. Допълнително Европейската банка за възстановяване и развитие също подкрепи проекта като част от своята вътрешнокорпоративна програма “Инициатива на общността”.

Прочетете още:

Съвети за учители и родители за работа с многоезични деца и билингви

Докато хапваме заедно десерта

Двуезичието като сила (първа част)

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути