Лава Коцева: Важен е стремежът към качествено образование, всеотдайност към всяко едно дете и любов към професията

Лава Коцева директор 75 ОУ
Лава Коцева директор 75 ОУ
Лава Коцева по време на среща с учители в програма “Нов път в преподаването”

Лава Коцева е директор на столичното 75 ОУ “Тодор Каблешков” от 2018 г. Училището се намира в кв. Факултета и всички ученици са от ромски произход. Г-жа Коцева има богат опит в сферата на образованието като учител, зам.-директор и директор. Започва професионалния си път през 1989 и през годините работи още в Обединено училище „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Априлово, община Горна Малина, ПГВМСС „ Св. Г. Победоносец” гр. Костинброд, 103 ОУ и 15 СУ в София. Училището, което тя ръководи днес, е партньор на “Заедно в час” от 2019 г. и е участник в двете програми “Нов път в преподаването” и “Училища за пример”. 

75 ОУ “Тодор Каблешков” е партньор на “Заедно в час” от 2019 г. Още тогава в екипа влизат 5 учители от програма “Нов път в преподаването”, а през 2020 още 10. През тази година сте част и от другата ни програма “Училища за пример”. Кои са най-ценните неща за Вас и Вашия екип в двете програми?

Промяна на имиджа на училището, а тя започва и с новите учители.

Чрез избирането на млади и мотивирани учители можем да променим средата и да постигнем целите си, а най-важната от тях е да задържим учениците в училище. Заедно с двете ми заместник-директорки от двете програми научихме много за плюсовете и минусите в нашата работа. Научихме още какво можем да подобрим в ежедневната си комуникация, в същото време успяхме да си направим самооценка и да продължим напред.

Вашето училище е в столичния кв. Факултета. Всичките ви ученици са от ромски произход и много от тях не говорят български като майчин език. Как успявате да мотивирате учениците и родителите да бъдат активна част от училищната общност?

(Разкажете ни примери за това как работите с общносттта и мотивирате учениците и родителите)

Промяната в общността настъпва след 2008 г., защото родителите започват работа извън квартала. Те са част от обслужващия персонал в столицата. Работейки в почистващи фирми, по ресторанти, по болници и други места за тях основният език на комуникация вече е българският, което се предава и на децата. Макар и бавно в общността има желание за образоване на децата. През 2019 г. нашето училище вече е иновативно. Иновацията ни е ClassDojo – платформа за оценяване, която е в непрекъснат контакт с родителите. Основен акцент е, че родителите могат да получават известия за оценки и поведение на детето си.

Училището ви ще се включи и в изпробването на част от учебните материали, които “Заедно в час” и сдружение Едукарт разработват за работа с ученици с различен майчин език. Колко важно е създаването на подобни материали и как те биха повлияли на работата на учителите и напредъка на учениците?

Всяка новост е добре да се използва и е добре дошла при нас, ако води до резултати. Когато започнем работа с тези учебни материали, ще можем да отговорим конкретно как ще повлияят на нашите ученици.

Вие сте директор на 75 ОУ от 2018 г., а преди това дълги години сте директор на училището в село Априлово, община Горна Малина. И в двете училища работите в много предизвикателна среда, където учениците имат нужда от допълнителна подкрепа. Кой е най-важният урок от вашия опит, който ви помага да продължавате да работите отдадено за всеки ученик и може да е от полза на училищата в цялата страна?

От 1989 г. до 2008 г. съм работила като учител в 75.ОУ „Т. Каблешков”, а след това 1 година като заместник директор в 103.ОУ в кв. Филиповци – може да се каже, че почти целия ми професионален опит е с ромската общност. Познавайки общността, познавам и техните нужди – от какво имат нужда и как можем ние като общество да сме полезни. По-конкретно – важен е стремежът към качествено образование, всеотдайност към всяко едно дете и любов към професията.

Ако трябва да опишете училището, което ръководите, с три думи, какви биха били те?

Ако описваме периода от 2018 г. до днес 2021 г. – като приказка с добър край. Ще обясня – когато постъпих като директор на училището през 2018 г. заварих едно училище, в което учителите, в по-голямата си част на пределна възраст, твърдяха, че в това училище нищо не може да се случи. ”Децата не могат, не умеят, нямат ценностна система, нямат капацитет, нямат заинтересовани родители”. Самите учители, с много малка или почти никаква дигитална грамотност и занижена трудова дисциплина – бяха убедени, че тук промяна не може да има. Бавно, но промяната се случва, благодарение и на учителите от “Заедно в час”. 

Кое е най-важното, за да бъде един училищен екип успешен и ефективен?

Ефективен е този екип, в който всички работят заедно за постигане на конкретна цел. Всеки в училищния екип се чувства приет и ценен със своята индивидуалност.

А каква е ролята на директора, за да бъде един екип успешен?

Директорът създава благоприятна среда на работа, поддържа положителни взаимоотношения и контролира дейността на всички членове в екипа.

През последната година едно от най-големите предизвикателства за всички училища е преминаването към дистанционно обучение. Много от вашите ученици имаха затруднения с достъпа до устройства и интернет. Как го направихте вие?

Ние подготвихме училището преди пандемията. Всички учители бяха обучени да работят в електронна среда, преминахме изцяло на електронен дневник. Проблемът при нас дойде от социалния статус на родителите – в многодетните домакинства разполагаха с по едно устройство, често само телефон, и недостатъчен интернет. 

Бел. ред. През лятото на 2020 г. 75 ОУ организира шатри в двора на училището, където учениците също имаха възможност да учат и да наваксват по време на лятната ваканция. По това време в училището за първи път се проведе и Лятната академия на “Заедно в час”.

Кои според Вас са най-важните задачи на училищата в България след връщането на учениците в редовна форма на обучение? Как ще подкрепите учениците в наваксването на материала и запазването на мотивацията им да ходят на училище?

Работа по проект „Подкрепа за успех”, както и чрез допълнителна работа с учениците.

Във Вашето училище има повече от 10 учители от програма “Нов път в преподаването”, които са начинаещи в учителската професия. Защо избрахте да работите с тях и как ги подкрепяте да бъдат активна част от Вашия колектив?

Защото имахме нужда точно от тях: млади, амбициозни, дигитално грамотни, владеещи езици и готови да променят средата около себе си.


Прочетете още:

3 причини да кандидатствате за програма “Училища за пример”

Какво споделят за “Училища за пример” участниците от първия випуск

Прочетете и интервютата с други директори на училища партньори:

Верка Петкова: Опитните педагози и иновативните начинаещи учители формират едно цяло – успешен педагогически екип

Михаил Ненов: След завръщане в класните стаи директорите трябва на първо място да инвестират в развитието на дигиталните компетентности на екипите си

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути